Η KSP προσφέρει μία αξιόπιστη και εκτενής γκάμα υποβρύχιων αντλιών για επιφανειακή και υπόγεια άντληση νερού. Λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές απαιτήσεις κάθε εφαρμογής, παρέχουμε εξατομικευμένες λύσεις άντλησης σε εφαρμογές όπως μεταφορά νερού σε δίκτυα υδραγωγείων (booster), αποστράγγιση, άντληση νερού από δεξαμενές για ψύξη συστημάτων ή ψυχαγωγικούς σκοπούς.

© Copyright - KSP Pumps // Quality in wells // Submersible pumps