Με εμπειρία 20 και πλέον ετών στην κατασκευή χυτών ανοξείδωτων υποβρύχιων αντλιών, διασφαλίζουμε αποτελεσματικά την ανάγκη σας για άντληση θαλασσινού νερού. Με κύρια χαρακτηριστικά την στιβαρότητα και ανθεκτικότητα μέσα σε διαβρωτικό περιβάλλον, όπως είναι το θαλασσινό νερό, οι υποβρύχιες αντλίες από χυτό ανοξείδωτο χάλυβα είναι ικανές να λειτουργούν απρόσκοπτα σε εφαρμογές όπως ιχθυοτροφεία, μονάδες αφαλάτωσης, θαλάσσια άροτρα.

© Copyright - KSP Pumps // Quality in wells // Submersible pumps