Πλήθος επιλογών από ανθεκτικές υποβρύχιες αντλίες για άντληση νερού από γεωτρήσεις, πηγάδια, λίμνες ή ποταμούς. Η KSP παρέχει ικανοποιητικές λύσεις για την ανάγκη άρδευσης καλλιεργειών με υποβρύχιες αντλίες χαμηλού κόστους λειτουργίας και υψηλής απόδοσης.

© Copyright - KSP Pumps // Quality in wells // Submersible pumps